Aanmelden in stappen

Ook tijdens deze Corona crisis, kan je je nog aanmelden. Er zijn verschillende vormen en methodieken die ik in kan zetten.

Ouders melden hun kind zelf aan, ook al heeft de jeugdconsulent of huisarts u doorverwezen naar IJKpraktijk. Jongeren van 16 jaar kunnen zich ook zelfstandig aanmelden.


Aanmelden kan met of zonder verwijzing.
Een verwijzing kun je verkrijgen via het wijkteam, sociale team of zorgloket van je gemeente. Je kunt ook bij ons terecht met een verwijzing van je huisarts. Indien je voor een vergoeding in aanmerking wilt komen dan zal de gemeente geïnformeerd worden over je zorgvraag.

Aanmelden zonder verwijzing kan ook, de kosten voor behandeling zult u dan zelf moeten betalen.

Aanmelden kunt u het beste telefonisch doen. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen tussen 9.00-9.30 of na 17.00.
Mocht ik in gesprek zijn, spreekt u gerust iets in op de voicemail. Ik neem dan zsm contact met u op.

Tijdens het telefoon gesprek zal ik een aantal vragen stellen over o.a.

  • uw contactgegevens,
  • de hulpvraag,
  • of met de andere ouder samenleeft en
  • of u als beide (gezaghebbende) ouders akkoord gaat met de aanmelding.

Hierna wordt u geïnformeerd over de wachttijd en ontvangt u per mail:

  • een aanmeldformulier,
  • algemene voorwaarden,
  • een welkomstbrief,
  • een toestemmingsformulier,
  • de klachtenregeling

Na het het afronden van een behandeltraject, ontvangt u een evaluatieformulier om anoniem in te vullen en op te sturen.

Ja, ik wil graag contact opnemen!