Wachtlijst

De wachttijd bedraagt op dit moment: 0 weken

Na het startgesprek kan er direct worden gestart met de behandeling.

Voordat er een start gesprek plaatsvindt, ontvang je van IJKpraktijk een aanmeld formulier wat je zelf kunt invullen. Dit wordt besproken tijdens het startgesprek en vormt het begin van het behandelplan.

Het behandelplan wordt samen met jou als ouder/verzorger, eventueel het kind en zoveel mogelijk met het netwerk opgesteld.

Vraagt u gerust om het aanmeld formulier als je laagdrempelige ondersteuning zoekt bij IJKpraktijk!

https://ijkpraktijk.nl/contact/

even wachten…